Praktijk "de Veluwe"

Medische Pedicure   Oncologische voetzorgverlener

De oprichting

De beroepsvereniging NMMV is opgericht om een verschil te maken tussen de (medisch)pedicures - van wie de kwaliteit niet geborgd is - en de medisch voetzorgverleners, die wel over toetsbare kennis en vaardigheden beschikken. Verbreding en verdieping van kennis is noodzakelijk om voor het groeiend aantal mensen met ernstige chronische ziekten veilige voetzorg te kunnen garanderen.
De medisch voetzorgverlener is gespecialiseerd in het behandelen van:

  • De diabetische voet (inclusief patiĆ«nten met de risicoclassificatie Simm's 1, 2 en 3)
  • De reumatische voet
  • De oncologische voet
  • Overige risicovoeten

De medisch voetzorgverlener heeft onderwijs gevolgd van medisch specialisten en stages gelopen in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, zoals hospices en inloophuizen. Deze specifieke voetzorgbehandeling wordt uitsluitend gegeven in afstemming met de behandelaars.


Nascholing:

Om de kennis en kwaliteit van medisch voetzorgverleners op peil te houden, zijn leden van NMMV verplicht tot jaarlijkse bijscholing op het gebied van diabetes, kanker en reuma. Zoals in de medische zorg te doen gebruikelijk is.